Het is een wagen met een lage bodem en een brede achterklep. Deze wagen is voorzien van Geleidehekken en een Tussenhek wat het makkelijker maakt om grotere koppels te laden/selecteren. De Mussche Veewagen is geschikt voor 8 tot 10 volwassen koeien. Gebruikshandleiding
  1. Wagen horizontaal aankoppelen.
  2. Zwaaihaak en of kipperknobbel verwijderen.
  3. Zijhekken uitklappen: hek achteruit trekken tot rode herkenningspunten tegenover elkaar staan, dan hek iets optillen en van de wagen af draaien en terugtrekken.
  4. Zijhekken inklappen: hek optillen met rijrichting meelopen tot rode herkenningspunten tegen over elkaar staan, dan het hek naar binnen draaien, in de onderste rail zetten, en dan zover mogelijk naar voren schuiven.
  5. Vergeet niet de hekken te vergendelen!!!