Wifo 3 poot woeler om de storende lagen op te breken. Werkdiepte maximaal 80 cm. Tanden voorzien van grote beitels.