Reglement bij gebruik machines.

Iedereen dient op de hoogte te zijn van dit reglement!!!

 • Na gebruik werktuigen altijd goed reinigen. Bij niet goed reinigen worden kosten in rekening gebracht. Stelregel is Grof vuil (b.v. zandophopingen, grasresten, resten stalmest, stenen e.d.) thuis of op perceel laten. Bij grove nalatigheid op spuitplaats kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 • Storingen en/of mankementen aan machines altijd direct aan beheerder melden. Niet melden betekent grote irritatie bij volgende gebruiker.
 • Wanneer de machine opgehaald word door gebruiker dient deze de machine geheel te controleren op gebreken zodat achteraf hier geen discussie over ontstaat. Bij gebreken altijd melden bij beheerder.
 • Altijd alle  aftakassen en lichtkabels aansluiten. Elektronische bedieningskasten in cabine hangen.
 • Bij elektrisch bediende machines is een 3-polig stopcontact vereist op de trekker. Om de bedieningskasten van de machines op te hangen dient men een steun in de trekker te hebben 
 • Bij gebruik armklepelmaaier, meststrooiers, transporttank en de harken 4 elements vrije retour verplicht.
 • Bij gebruik frezen\spitmachine de freesas altijd schoon maken. Anders reinigingskosten van € 50,-.
 • Bij schade aan machines door nalatigheid of eigen fouten wordt € 600,- aan eigen risico in rekening gebracht.
 • Bij schade aan aftakassen wordt per buis op beschermkap in rekening gebracht.
 • Bij alle gebruik van machines is beslissing van beheerder bindend. Bestuur kan weigering doorvoeren.
 • Indien dit niet het geval was wordt bij schade uw schade niet vergoed en onze schade in rekening gebracht.
 • Bij  seizoensgebonden machines die niet efficiënt worden ingezet word de huur van de realiseerbare oppervlakte in rekening gebracht. (in overleg met standhouder).
 • Wanneer een machine word aanvaard die niet aan de veiligheids-voorschriften voldoet dient u deze eerst aan te bieden bij een mechanisatiebedrijf anders is het is risico voor de hurende partij en word het risico aanvaard.

Standplaats machines

 • DE WERKTUIGENCOÖPERATIE KAN NOOIT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GEVOLGSCHADE IN WELKE VORM DAN OOK!!!
 • U DIENT ALTIJD DE JUISTE AANTALLEN OP TE GEVEN, CONTROLE IS DOOR ONS OP ELKE WIJZE GEOORLOOFD. Op sommige machines zitten hectaretellers\gps-trackers, deze gegevens zijn hierbij leidend.