Beste leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een informatie avond die wij met medewerking van Gemeente de Wolden houden omtrent de productie van groen gas middels monomestvergisting.

WANNEER: WOENSDAG 16 NOVEMBER   Tijd:      20.30 UUR.

WAAR: CAFE T WOLD RUINERWOLD

Doel van de avond is jullie informatie te verschaffen  m.b.t monomestvergisting.

Om vervolgens de mogelijkheden op haalbaarheid te inventariseren om een gezamenlijk groengasproductienetwerk te realiseren m.b.t Ruinerwold en omstreken en /of de mogelijkheden om Groen Gas Coöperatie Koekange uit te breiden richting Ruinerwold en omstreken.

Hiervoor hebben wij 3 sprekers uitgenodigd!

Erik van Ekelen (dlv)

Wat is biogas

Werking vergister

Afzetmogelijkheden biogas.

Eventuele noodzakelijke aanpassingen stal

Financieel plaatje exploitatie op melkveebedrijf.

Bert Scheper Gemeente de Wolden

Belangen Gemeente de Wolden biogasproductie.

Vergunningverlening omtrent monovergisters.

Klaas Tymens, Groen Gas Coöperatie Koekange.

Opzet coöperatie en werking.

Financiering  groengasproduktie van vergister tot eindproduct.

Vermarkten groengas.

Uiteraard is er hierna nog ruim voldoende tijd om eventuele vragen te stellen!

Deze avond word door de wtv  gehouden om  een eerste aanzet te geven tot een eventueel proces wat misschien《afhankelijk van animo)kan voorzien in een stuk langjarig toekomstperspectief met verdienmodel voor de sector binnen ons werkgebied.

Wij zien als bestuur, net als jullie, vele bedreigingen op ons als sector afkomen!

Nu is het stikstof ,straks klimaat en Kaderrichtlijn water!

Echter, bedreigingen geven ook kansen ,mits we bereid zijn deze op haalbaarheid te onderzoeken en gezamenlijk op te pakken en misschien te komen tot een eindresultaat!!!

Wij hopen op jullie komst!!!

M.vr.gr bestuur wtv Ruinerwold