Wifo 3 poot woeler om de storende lagen op te breken.
Werkdiepte maximaal 80 cm.
Tanden voorzien van grote beitels.